See, millal pöörduda logopeedi poole või millele lapse kõnearengus tähelepanu pöörata on küsimused, mida lapsevanemad meie käest kõige sagedamini on küsinud. Seepärast ehk olekski vajalik siinkohal panna kirja aspektid, millele tähelepanu pöörata.

 

Nii nagu laste füüsiline areng on ka kõne- ja keeleareng väga individuaalne. Millal siis ikkagi tuleks pöörduda logopeedi poole?

·         * Kui 3-aastase lapse kõne on võõrale arusaamatu või ta räägib nn ’pudikeelt’.

·         * Kui laps kogeleb. Seejuures on oluline märkida ka seda, et teatud vanuses on see täiesti normaalne, kuna lapsel on palju tema jaoks olulist infot, mida ta tahab kiiresti edasi anda ja jagada, kuid ta ei suuda veel nii kiiresti õigeid sõnu valida. Kui aga kogelus on kestnud pikemat aega (üle 6 kuu), siis tasuks kindlasti konsulteerida spetsialistiga.

·         * Kui lapse kõnes puudub mõni häälik või laps hääldab häälikut moonutatult. 5-eluaastaks peaks laps olema omandanud kõigi eesti keeles esinevate häälikute korrektse häälduse.

·         * Kui lapsel esinevad lugemis-ja kirjutamisraskused.

·         * Kui esinevad neelamis- ja hingamisprobleemid.

Seejuures tasuks meeles pidada, et küsimuste korral võite alati konsulteerida spetsialistiga.