Sirli Tamm 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli logopeedina. Olen töötanud erinevas vanuses lastega nii Eestis kui ka väljaspool Eestit (tugiisikuna erivajadusega lapsele). Oma igapäevatöös nõustan lapsevanemaid, viin läbi kõnearendus- ja häälikuseadetunde. Täiendan pidevalt oma teadmisi erinevatel koolitustel.


Kristiine Tammsalu

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogika osakonnas logopeedia õppesuunal. Lisaks olen olnud vahetusüliõpilane Soome Jyväskylä Ülikooli eripedagoogika osakonnas. Töötasin kaks aastat Soome inglisekeelses keelekümbluslasteaias. Töötan erinevas vanuses lastega. Igapäevaselt tegelen kõnehäiretega lastega, nõustan lapsevanemaid. Täiendan end ka erialastel koolitustel.